Reiki

Minos Manus - House of Reiki, Massage & ChiBall

Klassisk massage, Reiki & ChiBall

Kungsgatan 13 B i Växjö

070-725 73 69

Företaget är godkänt för F-skatt.

2018

Usui Reiki i Växjö:

 

Reiki I

17-18 juni

21-22 juli

8-9 september

20-21 oktober

23-24 november

 

Reiki II

23-24 september

25-26 november

 

Reiki i Billesholm:

Reiki I

kommer snart

 

 

 

 

 

Reiki

Reiki

Reiki är en energibalanserande behandling som ger en djup skön avslappning. Den kan bland annat hjälpa dig att sänka din stressnivå, komma till rätta med oro och sömnsvårigheter, komplettera och förstärka effekten av andra behandlingar, läkemedel mm.

 

Du bör ha mjuka sköna kläder på vid en behandling.

 

En fullständig behandling tar ca 70-90 minuter.

 

Har man inte fått reiki förut är rekomendationen att man tar emot tre behandlingar inom en vecka för att få optimal effekt. Det kan vara svårt att hitta tid för tre fysiska behandlingar på en och samma vecka då kan du välja att ta en fysisk behandling och två sända behandlingar istället. Det är dock inte nödvändigt för att du ska uppleva en skön avslappning.

 

Vad är reiki?

Reiki är en energibehandling som utförs genom att behandlaren lägger sina händer på klienten med lätt beröring eller håller sina händer en bit ifrån kroppen. Reiki betyder ungefär universell livskraft eller universell livsenergi. Den kommer från universum, en aldrig sinande källa, och balanserar kropp och själ på alla nivåer. På detta vis stöder reiki kroppens självläkande processer men reiki stöder också andra behandlingar. Reiki är ett utmärkt komplement till alla möjliga behandlingar. Man får tillgång till reiki genom initieringar som görs av en reikimaster.

 

Det finns tre steg: Reiki I, Reiki II och Reikimaster.

 

Efter Reiki I initiering får du tillgång till reiki i dina

händer och kan ge reiki till själv dig och till vem du vill

som önskar ta emot reiki för resten av ditt liv.

Efter Reiki II höjs din energi nivå och du kan ge reiki på

distans.

Som Reikimaster höjs din energi ytterligare och du kan nu genomföra initieringar till Reiki I, Reiki II samt Reikimaster.

 

Reiki

Reiki är en en behandlingsform som startade i Japan i början av 1920-talet. Det var Mikao Usui som under en meditation kände att förmågan att hela väcktes inom honom och att ge andra människor samma förmåga. En del påstår att det var Usui som upptäckte reiki och att det är en relativt ung healingmetod. Andra säger att han återupptäckte reiki under en meditation. Man menar då att reiki kan ha sitt ursprung i det gamla Egypten eller Indien eller kanske till och med det gamla Mesopotamien som hade sin storhetstid för över sextusen år sedan. Därifrån kom den till tibet för några tusen år sedan men glömdes sedan bort. Du får själv välja din sanning. Mikao Usui började hela sjuka och utbilda och initiera intresserade. När Usui dog fortsatte en man som hette Hayashi hans praktik. Hawayo Takata en kvinna från Hawaii med japanskt ursprung gick i lära hos Hayashi och tog med sig reiki från Japan till Hawaii strax före anda världskriget. På 1970-talet började hon undervisa i Kanada och USA. Därifrån har reiki spridits i den västerländska världen.!

 

Hur fungerar reiki?

Kroppen är en fantastisk mekanism och när den är i perfekt balans fungerar den utmärkt. Den reparerar och reproducerar sig själv hela tiden, mest på natten när vi sover. Nu är de flesta av oss inte i perfekt balans. Det finns blockeringar här och var som beror på undertryckta känslor och händelser som vi inte har tagit hand om genom livet, vi är ofta stressade, äter inte alltid så bra och så vidare. Detta stör vår balans och vi får svårt att sova, blir sjuka eller får ont.

Reikin arbetar på alla plan, fysiskt, psykiskt, känslomässigt, själsligt och socialt genom att lösa upp blockeringar och balanserar vår kropp och själ. Oavsett hälsotillstånd ger en behandling minskad stress, smärtlindring och minskad oro. Mottagare av reiki berättar att det sover bättre, har bättre matsmältning och att deras allmäntillstånd känns bättre. Reiki är en smart energi som går dit där den bäst behövs. Det är väldigt enkelt att använda. Du lägger bara händerna på kroppen och reikin börjar strömma. Du behöver inte ha någon särskild religion eller filosofi för att reiki ska fungera. Du behöver inte ens tro på reiki, det fungerar ändå.

 

Vad kan man förvänta sig av en reikibehandling?

Vid en behandling har du kläder på och ligger på rygg på en brits/säng/soffa blundar och slappnar av. Man kan sitta också om det känns bättre men det är inte så vanligt. Reikiförmedlaren lägger sina händer på 12 olika positioner på din kropp vid en full behandling, 4 på huvudet, fyra på kroppens framsida och fyra på baksidan. Dessa positioner täcker in alla endokrina körtlar och organ(körtlar som bildar hormon). Man kan också hålla händerna en bit ifrån kroppen. Vid en intuitiv behandling lägger förmedlaren händerna där ”de vill vara” utan att följa något särskilt mönster. Händerna vet var de vill jobba så det är bara för förmedlaren att hänga med. !

En behandling behöver inte kännas på något särkilt sätt. Många upplever att händerna utstrålar en skön värme som kan sprida sig i kroppen. Endel förnimmer olika saker i kroppen som att det pirrar eller vibrerar på ett eller flera olika ställen. Endel upplever olika ljus eller bilder för sin inre syn men inte alla. Det är förstås väldigt subjektivt vad man upplever. De allra flesta upplever en skön djup avslappning. Efter behandlingen känner de flesta sig lugna, centrerade, jordade, avslappnade.

 

Vad är reiki bra för?

Reiki är bra för alla på olika sätt. Det finns inga

medicinska kontraindikationer på reiki vilket gör att det

är en säker behandlingsform i alla lägen. Den är också

väldigt lätt att använda och att lära sig. Man behöver

inga förkunskaper och Reiki 1 räcker för att du ska

kunna ta hand om dig själv och andra resten av livet.

 

Reiki balanserar kroppen så att kroppens självläkande processer kan arbeta optimalt. Min reiki master blev frisk från sina allergier. Jag har en väninna som blivit av med fibromyalgi och whiplash tack vare reikin. Jag opererade ett knä och var helt återställd efter operationen på 6 månader vilket var väldigt snabbt enligt sjukgymnasten. I USA visar studier att operationspatienter återhämtar sig snabbare om de behandlas med reiki varje dag några dagar före och efter operationen, ibland under själva operationen också. Cancer patienter klarar av cellgiftsbehandlingar bättre.

 

Den hjälper till med din personliga utveckling. Ger dig

tillit till och ökar din intuition. Du upplever bättre

självförtroende och självkänsla.

 

Den utvecklar ditt sätt att se på omvärlden och vardagen. Reiki gör att det parasympatiska nervsystemet får övertag över det sympatiska nervsystemet vilket medför en minskad stressnivå och ett ökat lugn. Minskar sömnsvårigheter. Studier i USA visar också att cancersjuka och HIV-positiva som använder reiki får en lugnare syn på sin situation och vilket gör att de kan hantera sin sjukdom och fatta klokare beslut kring sin sjukdom. Biverkningar från olika mediciner upplevs lindrigare.

 

Vem som helst kan ha nytta av reiki på just det sätt man bäst behöver oavsett om det handlar om smärtlindring, depression, personlig utveckling, återhämtning från fysiksk eller psykisk skada.

 

Reiki vs 'healing touch’

Healing touch är en behandlingsform som utvecklades av holistiska sjuksköterskor i USA under 1970-talet. Den påminner mycket om reiki men är mer styrd med fler regler och handpositioner som är specifika för olika sjukdomstillstånd. (Det finns även särskilda positioner för specifika tillstånd inom reiki men är inte nödvändiga för att ge/få en fullvärdig behandling)

 

biofield therapy - energifältbehandling!

 

Forskning

Det finns inte så mycket forskning på Reiki. Dagens instrument är inte tillräckligt känsliga. Men man har gjort några studier på sådant som går att mäta som visar:

• sänkta nivåer av stresshormon

• ökat antal immunförsvarsindikatorer

• förbättrat blodtryck

• subjektiva förbättringar gällande oro, smärta och

trötthet

• sänkt puls

• ökat välmående och vitalitet

 

De här resultaten har man fått oavsett om reikin varit som hands-on eller på distans.

 

Cancerpatienter lider ofta av oro, trötthet och smärta. En studie där man jämför resultatet av reikibehandling och vila visar att de som fick behandling visar en betydande minskning av oro, trötthet och smärta och bättre livskvalitet jämfört med de som vilade utan behandling.

 

Smärta och oro!

Kvinnor som fått tre behandlingar, en före och två efter, en hysterektomi bad om mindre smärtlindring, rapporterade om mindre smärta och oro då de lämnade sjukhuset tre dagar efter operationen än kvinnor som inte fått reikibehandling.

 

Depression!

Klienterna delades i tre grupper: hands-on reiki, distans reiki och distans-placebo-reiki!

De två första grupperna visade betydande reduktioner av depression, hopplöshet och stress jämfört med placebogruppen.

 

Källor:

http://reikiinmedicine.org/

http://www.reikiforbundet.se/ http://nccam.nih.gov/health/reiki/introduction.htm http://www.reikialliance.com/en/article/usui-shiki-ryoho http://reikinetwork.se/ http://healing.about.com/od/touchtherapy/a/htouchvsreiki.htm REIKI: A Comprehensive Guide

av Pamela Miles 2008 (Tarcher/Penguin)

REIKI - en väg till bättre hälsa, utveckling och inre harmoni

av Lena Johansson 1996 (HÄLSAböcker)

The original Reiki Handbook of Dr Mikao Usui

av Dr Mikao Usui och Frank Arjava Petter 2011 (Lotus Press Shangri-la)

 

 

Stel och öm i axlar och nacke? Orkeslös och trött? Vill komma igång men vet inte hur?

Prova ChiBall®

Liten grupp eller privat.

Boka plats via boka-tid-knappen.