Reiki i Växjö

Reiki är en energibalanserande behandling som ger en djup skön avslappning. Den kan bland annat hjälpa dig att sänka din stressnivå, komma till rätta med oro och sömnsvårigheter, komplettera och förstärka effekten av andra behandlingar, läkemedel mm.

Du bör ha mjuka sköna kläder på vid en behandling.

En fullständig behandling tar ca 70-90 minuter.

Har man inte fått Reiki förut är rekommendationen att man tar emot tre behandlingar inom en vecka för att få optimal effekt. Är det svårt att hitta tid för tre fysiska behandlingar på en och samma vecka kan du välja att ta en fysisk behandling och två distansbehandlingar istället.

Vad är Reiki?

Reiki betyder ungefär universell livskraft eller universell livsenergi. Den finns överallt runt omkring oss och balanserar kropp och själ på alla nivåer. Reikienergin stöder kroppens självläkande processer. Den stöder och förstärker också andra behandlingar och är därför ett utmärkt komplement till alla möjliga behandlingar. Man får tillgång till Reiki genom initieringar som görs av en Reiki Master.

Det finns tre grader:

Efter Reiki I initiering får du tillgång till Reiki i dina händer och kan ge Reiki till själv dig och till vem du vill som önskar ta emot Reiki för resten av ditt liv.

Efter Reiki II höjs din energi nivå och du kan ge Reiki på distans.

Som Reiki Master höjs din energi ytterligare och du kan nu genomföra initieringar till alla grader. Maila mig för mer info och bokning. mi@minosmanus.se

Hur fungerar det?

Reikienergin arbetar på alla plan, fysiskt, psykiskt, känslomässigt, själsligt och socialt genom att lösa upp blockeringar och balanserar vår oss. Reiki är en smart opolariserad energi som går dit där den bäst behövs. Det är väldigt enkelt att använda. Du lägger bara händerna på kroppen och Reikienergin börjar strömma. Du behöver inte ha någon särskild religion eller filosofi för att det ska fungera. Du behöver inte ens tro på Reiki, det fungerar ändå.

Vad kan man förvänta sig av en behandling?

Vid en behandling ligger du ner, blundar och slappnar av. Har du svårt för att ligga ner en längre stund går det också bra att sitta. Reikiförmedlaren lägger sina händer på ett antal positioner på din kropp. Det finns olika system för vilka positioner en kan använda så det kan vara lite olika hos olika förmedlare. Vid en fullständig behandling med 12 positioner kan det vara som följer: fyra positioner på huvudet, fyra på kroppens framsida och fyra på kroppens baksida. Dessa positioner täcker in alla endokrina körtlar och organ.

Förmedlaren kan också hålla händerna en bit ifrån kroppen. Då kommer Reikienergin till energikroppen som omsluter den fysiska kroppen, auran. Vid en intuitiv behandling lägger förmedlaren händerna där ”de vill vara” utan att följa något särskilt mönster. Händerna vet var de vill jobba så det är bara för förmedlaren att hänga med.

En behandling behöver inte kännas på något särkilt sätt. Många upplever att händerna utstrålar en skön värme som kan sprida sig i kroppen. En del förnimmer olika saker i kroppen som att det pirrar eller vibrerar på ett eller flera olika ställen. En del upplever olika ljus, färger eller bilder för sin inre syn. Det är förstås väldigt subjektivt vad man upplever. De allra flesta upplever en skön och djup avslappning. Efter behandlingen känner de flesta sig lugna, centrerade, jordade och avslappnade.

Vad är Reiki bra för?

Reiki är bra för alla på olika sätt. Det finns inga medicinska kontraindikationer vilket gör att det är en säker behandlingsform i alla lägen. Det är också väldigt lätt att använda och att lära sig. Man behöver inga förkunskaper och Reiki 1 räcker för att du ska kunna ta hand om dig själv och andra resten av livet.

Reiki balanserar kroppen så att kroppens självläkande processer kan arbeta optimalt. Min ena Reiki Master blev frisk från sina allergier. Jag har en väninna som blivit av med fibromyalgi och whiplashbesvär. En kvinna som kommit på behandling hos mig blev av med långa huvudvärksperioder efter bara några behandlingar. Jag opererade ett knä och var helt återställd efter operationen på 6 månader vilket var väldigt snabbt enligt sjukgymnasten. Innan jag började med Reiki kunde jag ha långa perioder av stress då jag hade svårt för att somna. Det har jag inte längre. Det kan vara en eller två nätter på raken, men då kan jag ge mig Reiki istället och få en skön djup vila i alla fall.

I USA visar studier att operationspatienter återhämtar sig snabbare om de behandlas med Reiki varje dag några dagar före och några dagar efter operationen. Cancer patienter klarar av cellgiftsbehandlingar bättre om de samtidigt får Reiki.

Reiki gör att det parasympatiska nervsystemet får övertag över det sympatiska nervsystemet vilket medför en minskad stressnivå och ett ökat lugn. Studier i USA visar också att cancersjuka och HIV-positiva som använder Reiki får en lugnare syn på sin situation vilket gör att de kan hantera sin sjukdom och fatta klokare beslut kring sin sjukdom. Biverkningar från olika mediciner upplevs lindrigare.

Reiki hjälper till med din personliga utveckling. Ger dig tillit till och ökar din intuition. Du upplever bättre självförtroende och självkänsla. Reiki utvecklar ditt sätt att se på omvärlden och vardagen. Vem som helst kan ha nytta av Reiki på just det sätt man bäst behöver oavsett om det handlar om smärtlindring, depression, personlig utveckling, återhämtning från fysiksk eller psykisk skada.

Reiki vs ‘healing touch’
Healing touch är en behandlingsform som utvecklades av holistiska sjuksköterskor i USA under 1970-talet. Den påminner mycket om Reiki men är mer styrd med fler regler och handpositioner som är specifika för olika sjukdomstillstånd. (Det finns även särskilda positioner för specifika tillstånd inom Reiki men är inte nödvändiga för att ge/få en fullvärdig behandling)

biofield therapy – energifältbehandling!

Ursprung

Reiki är en en behandlingsform som startade i Japan i början av 1920-talet. Det var Mikao Usui som under en meditation kände att förmågan att hela väcktes inom honom. Han upptäckte också att han kunde ge andra människor samma förmåga att hela. En del påstår att det var Usui som upptäckte Reiki och att det är en relativt ung healingmetod. Andra säger att han återupptäckte Reiki under en meditation. Man menar då att Reiki kan ha sitt ursprung i det gamla Egypten, Indien eller kanske till och med det gamla Mesopotamien som hade sin storhetstid för över sextusen år sedan. Därifrån kom den till Tibet för några tusen år sedan men glömdes sedan bort.
Mikao Usui började hela sjuka och utbilda och initiera intresserade. När Usui dog fortsatte en man som hette Hayashi hans praktik. Medan Usuis klienter satt på en stol under en behandling valde Hayashi att lägga klienten ner på en behandlingsbänk. Både Usui och Hayashi har specifika handpositioner för olika sjukdomstillstånd.

Hawayo Takata, en kvinna från Hawaii med japanskt ursprung, gick i lära hos Hayashi och tog med sig Reiki från Japan till Hawaii strax före anda världskriget. På 1970-talet började hon undervisa i Kanada och USA. Fru Takata utvecklade och anpassade Reiki så att den skulle bli mer lättillgänglig för oss i den västerländska världen.

Wanja Twan flyttade till Kanada från Sverige i ungdomsåren och utbildades sig hos Fru Takata. Wanja tog med sig Reiki till Sverige på 1980-talet. Hon är fortfarande verksam i Kanada.

Forskning

Det finns inte så mycket forskning på Reiki. Dagens instrument är inte tillräckligt känsliga. Men man har gjort några studier på sådant som går att mäta som visar:

  • sänkta nivåer av stresshormon
  • ökat antal immunförsvarsindikatorer
  • förbättrat blodtryck
  • subjektiva förbättringar gällande oro, smärta och trötthet
  • sänkt puls
  • ökat välmående och vitalitet

De här resultaten har man fått oavsett om Reiki varit som hands-on eller på distans.

Cancerpatienter lider ofta av oro, trötthet och smärta. En studie där man jämför resultatet av Reikibehandling och vila visar att de som fick behandling visar en betydande minskning av oro, trötthet och smärta och bättre livskvalitet jämfört med de som vilade utan behandling.

Smärta och oro!
Kvinnor som fått tre behandlingar, en före och två efter, en hysterektomi bad om mindre smärtlindring, rapporterade om mindre smärta och oro då de lämnade sjukhuset tre dagar efter operationen än kvinnor som inte fått Reikibehandling.

Depression!
Klienterna delades i tre grupper: hands-on Reiki, distans Reiki och distans-placebo-Reiki!
De två första grupperna visade betydande reduktioner av depression, hopplöshet och stress jämfört med placebogruppen.

REIKI: A Comprehensive Guide av Pamela Miles 2008 (Tarcher/Penguin)
REIKI – en väg till bättre hälsa, utveckling och inre harmoni
av Lena Johansson 1996 (HÄLSAböcker)

The original Reiki Handbook of Dr Mikao Usui
av Dr Mikao Usui och Frank Arjava Petter 2011 (Lotus Press Shangri-la)

Slutord

Kroppen är en fantastisk mekanism och när den är i perfekt balans fungerar den utmärkt. Den reparerar och reproducerar sig själv hela tiden, mest på natten när vi sover. Nu är de flesta av oss inte i perfekt balans. Det finns blockeringar här och var som beror på undertryckta känslor och händelser som vi inte har tagit hand om genom livet, vi är ofta stressade och äter inte alltid så bra. Detta stör vår balans vi får svårt att sova, blir sjuka eller får ont. Oavsett hälsotillstånd ger en Reikibehandling minskad stress, smärtlindring och minskad oro. Mottagare av Reiki berättar att det sover bättre, har bättre matsmältning och att deras allmäntillstånd känns bättre.

Priser på Reiki

Reiki 60 min 750 kr

Reiki 90 min 1100 kr

Distansreiki  30 min 350 kr

Distansreiki 60 min 750 kr

 

 

 

p

Kurser & träffar

2021
Grundkurs Reiki 1 29-30 januari
Grundkurs Reiki 1 28-29 maj

Fortsättning Reiki 2 26-27 februari
Fortsättning Reiki 2 18-19 juni

ART/Master 12-14 mars
ART/Master  9-11 april