Ha ont av smärta

Det smärtar mig att så många människor går omkring och har ont i sin kropp.

Det smärtar mig när mina klienter kommer och berättar hur ont de har.

Det smärtar mig när jag använder tekniker som för korta ögonblick intensifierar smärtan.

Mitt mål med en behandling är alltid att det ska vara så smärtfritt som möjligt. Jag tror generellt inte på devisen att ont ska med ont fördrivas. Om man har gått länge med en spänning och smärta och hoppats att den skulle gå över av sig själv, men i själva verket blir det bara värre, verkar det vara svårt att avhjälpa problemet utan att det gör ont vid själva behandlingen. Mitt mål är ändå att det ska göra så lite ont som möjligt. Jag tror nämligen att om du står ut med med smärta än du egentligen orkar med kommer det att bli jobbigare för dig under återhämtningen efter behandlingen. Att det kan kännas som att man får träningsvärk efter en behandling är inget ovanligt. Ibland kan man känna sig helt mörbultad en dag eller två och i värsta fall kan du bli illamående och få huvudvärk i flera timmar efter behandlingen. Därför ber jag alltid mina klienter att säga till om jag tar i för mycket. Skönt-ont är en bra gräns som jag vill hålla mig inom i så stor utsträckning som möjligt, behaglig smärta. Var gränsen går är upp till dig att tala om. Kom ihåg att aldrig stå ut med smärta bara för att du tror att det blir bättre. Det blir bra även med en behaglig smärtnivå på behandlingen.


Fysisk aktivitet på recept – FaR

Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR) fungerar. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål. Det mest centrala i Fysisk aktivitet på recept (FaR) är att allt arbete utgår från individen. Som grund för ordinationen använder man FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), vilken är en kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa.

Ett FaR kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara allt från promenad till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, qigong, yoga eller trädgårdsarbete. Läs mer här

Prenumerera här